Tuyển dụng

1. Kỹ sư hóa: Do nhu cầu mở rộng nhà máy, công ty chúng tôi cần tuyển kỹ sư hóa tốt nghiệp đại học ngành hóa, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, hiểu biết về các thiết bị phòng thí nghiệm.

2. Kỹ sư nông nghiệp: Công ty chúng tôi cần tuyển kỹ sư nông nghiệp, ưu tiên có hiểu biết về các loại cây trồng lâu năm như cây cao su

video
Dây chuyền sản xuất
cao su doi tac 3
Dây chuyền sx1
cao su doi tac 4
Dây chuyền sx2
cao su doi tac 5
Dây chuyền sx3
cao su doi tac 6
Dây chuyền sx4
Thống kê
cao su chat luong cao 0cao su chat luong cao 1cao su chat luong cao 2cao su chat luong cao 3cao su chat luong cao 4cao su chat luong cao 5cao su chat luong cao 6cao su chat luong cao 7cao su chat luong cao 8