Tin tức

Công Ty Hưng Thịnh đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

cao su tot

Ngày 17 tháng 12 năm 2011 đoàn đánh giá của tổ chức AFNOR do ông Nguyễn Thành Tiến làm trưởng đoàn đã tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 cho Công Ty TNHH Hưng Thịnh.

Sau hai ngày làm việc tại công ty đoàn đánh giá đã đồng ý cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 cho công ty TNHH Hưng Thịnh. Đây là sự xác nhận về hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của công ty, giúp nâng cao tính cạnh tranh đối với sản phẩm của công ty trên thị trường.

( Cao su Hưng Thịnh )

video
Dây chuyền sản xuất
cao su doi tac 3
Dây chuyền sx1
cao su doi tac 4
Dây chuyền sx2
cao su doi tac 5
Dây chuyền sx3
cao su doi tac 6
Dây chuyền sx4
Thống kê
cao su chat luong cao 0cao su chat luong cao 1cao su chat luong cao 2cao su chat luong cao 3cao su chat luong cao 4cao su chat luong cao 5cao su chat luong cao 6cao su chat luong cao 7cao su chat luong cao 8